A19 Ervaar geestesgeluk in aanvaarding

Dit is ‘n realiteit dat die leerders van Helpmekaar nie in die skoolomgewing blootgestel word aan ‘n wye verskeidenheid van gelowe nie, en alhoewel daar vir ons waardes van aanvaarding geleer word, bly staan die vraag: hoe vind ek geloofsbevrediging in ‘n omgewing wat in kontras staan met my oortuigings?

Elke geloof het sy eie oortuigings, maar wat elk een van die laasgenoemde wél in gemeen het, is liefde.

In ‘n vertrek vol Moslems gaan die hoofbesprekingspunt nie Christenskap wees nie, maar jou doel as Christen kan steeds vervul word deur empatie en aanvaarding teenoor dié individue te toon.

Ter ondersteuning hiervan sê 1 Petrus 3:8 : “En eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *